Avaleht

moto

maja

 

Lugupeetud lapsevanemad!

 Viime sel aastal läbi digitaalset rahulolu uuringut  nii lastevanematele kui ka personalile

 10.-19.aprillini 2018.a.

 Uuringu link on alates 10.aprillist kättesaadav  rühma facebookis kui ka lasteaia koduleheküljel.

 Mitme lapse korral palun täita iga lapse kohta eraldi, kuna uuring puudutab ka rühma tööd.

 Lastele (kaks vanemat rühma) toimub rahulolu uuring paberkandjal (läbiviija juhtkonna esindaja).

 Loodame kõikide aktiivsele osavõtule!

 

 Lasteaia kollektiiv

 

 Rahulolu küsitlus lastevanematele:

http://www.eformular.com/kadriudras/rahulolulapsevanemad2018.html

 

 Rahulolu küsitlus personalile:

 

http://www.eformular.com/kadriudras/rahulolupersonal2018.html

 

 

 

 

Väimela Lasteaed Rukkilill osales AS Kuusakoski kampaanias

"Küünlaümbriste jaht" ajavahemikus detsember 2017 - märts 2018.

Kokku koguti 9458 küünlaümbrist ehk 14,5 kg:

Kurepesa rühm - 668 tk (0,9 kg)

Värvupesa rühm - 1616 tk (2,1 kg)

Piilupesa rühm - 2081tk (3,6 kg)

Lõopesa rühm - 227 tk (0,3 kg)

Pääsupesa rühm - 4866 tk (7,6 kg)

 

 Valverühmad 2017/2018 õppeaasta II poolaastal:

02.01-12.01.2018 Lõopesa rühm

15.01-26.01.2018 Värvupesa rühm

29.01-09.02.2018 Kurepesa rühm

12.02-23.02.2018 Pääsupesa rühm

26.02-09.03.2018 Piilupesa rühm

12.03-23.03.2018 Lõopesa rühm

26.03-06.04.2018 Pääsupesa rühm

09.04-20.04.2018 Kurepesa rühm

23.04-04.05.2018 Värvupesa rühm

07.05-18.05.2018 Piilupesa rühm

21.05-01.06.2018 Lõopesa rühm

Suvekuude töökorraldus muutub alates 04.juunist 2018, mille kohta pannakse informatsioon koduleheküljele maikuu jooksul.

 

 

 

 

 
 

eXTReMe Tracker
 
 
 
Rukkilill