Avaleht

moto

maja

 

 

Väimela lasteaed Rukkilill ootab oma  meeskonda 1,0 koormusega SOBITUSRÜHMA ÕPETAJAT (lapsehoolduspuhkuse  asendaja) tööleasumisega veebruar 2020.a.

Soovitavalt kõrgharidus ja eripedagoogilised kompetentsid või läbitud 320-tunnine täiendkoolitus tööst erivajadustega lastega.

Kandidaatidel palume esitada avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad  aadressile Väimela Lasteaed Rukkilill  Matussaare tee 5, Võru vald 65566 või  e-postile kylli@voruvald.ee.

Täiendav informatsioon telef. 5119 939.

 

 Lugupeetud õpetajad ja lapsevanemad!

Lasteaias toimub 14.jaanuaril kella 16.00 saalis ühine koolitus nii õpetajatele kui ka lastevanematele. Koolituse teema on:

Vastutus lasteaias tekkinud kahjujuhtumi korral

 1.       Kehtivast õigusest tulenevad lapsevanemate ja lasteaia kohustused lapse                             turvalisuse tagamisel.

 2.       Lapsevanema vastutus tema lapse poolt tekitatud kahju korral

3.        Kohtupraktika lasteaia vastutuse eeldustest lapsele tekkinud tervisekahjustuse                   korral

4.        Lasteaialt nõutav  hoolsusstandard

5.        Vastutus teise lapse või lasteaia vara kahjustamise korral

6.        Lapse kehalise karistamise keeld

7.        Lapse parimate huvide esikohale seadmise põhimõte

 

Koolituse eesmärgiks on anda nii lasteaia personalile kui ka lapsevanematele süvendatud teadmisi selle osas, kes vastutab ja millistel tingimustel lasteaias tekkinud kahjujuhtumi korral.  Käsitletakse nii vara kahjustamise kui kui ka tervise kahjustamisejuhtumeid.. Kohtukaasusena käsitleme juhtumit, kus 4-aastane poiss viskas õuealal mängides kivi 6-aastasele tüdrukule näkku, põhjustades viimasele tervisekahjustuse (hammaste purunemine).

Kuidas toimida praktikas kahjujuhtumi korral ?  Vastutuse välistamise lubatavus. 

Teema on väga vajalik teada mõlemal osapoolel-  lasteaed-lapsevanem

 

Lektoriks on õigusteaduste doktor Margus Kingisepp, kes on olnud  pikaajaline Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud

 

Ootame rohket osavõttu!  Registreerimine oma lapse rühmas.

 

 

 Valverühmad 2019/2020 õppeaasta II poolaastal:

 06.-17.jaanuar 2020 - Kurepesa rühm

20.- 31. jaanuar -         Värvupesa rühm

03.-14.veebruar-          Piilupesa rühm

17. - 28. veebruar -      Pääsupesa rühm

02.- 13.märts -             Kurepesa rühm

16.-27.märts -              Värvupesa rühm

30.märts-09.aprill-        Piilupesa rühm

13.- 24.aprill -               Pääsupesa rühm

27.aprill - 08.mai -        Kurepesa rühm

11.mai- 22.mai              Värvupesa rühm

25.mai-05.juuni             Piilupesa rühm

Töökorraldus suvekuudel teatatakse mai lõpuks ja pannakse vastav informatsioon üles koduleheküljele.

 

 

 

 Projekt Igal lapsel oma pill on kutsutud ellu, et uuendada lastele ja noortele muusikaõpet pakkuvate asutuste pilliparke. Ettevõtmist finantseerib Eesti Vabariigi Valitsus ning lisaraha loodetakse kaasata erasektori abil. Projekti eestvedajateks on „Eesti Vabariik 100“, Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Puhkpillimuusika Ühing, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit ja Eesti Sümfooniaorkestrite Liit.

2017.a. sai Väimela lasteaed toetuse ning lisatava omafinantseeringu eest osta lasteaiale kromaatilise kõlaplaatide komplekti ja sopran ksülofoni.

2018.a. sai Väimela lasteaed toetuse ning lisatava omafinantseeringu eest osta lasteaiale sopran ksülofoni ja sopran metallofoni

 

 

 
 

eXTReMe Tracker
 
 
 
Rukkilill