Avaleht

moto

maja

Väimela lasteaed Rukkilill ootab oma  meeskonda 1,0 koormusega SOBITUSRÜHMA ÕPETAJAT (lapsehoolduspuhkuse  asendaja) tööleasumisega 20.jaanuar 2020.a.

Soovitavalt kõrgharidus ja eripedagoogilised kompetentsid või läbitud 320-tunnine täiendkoolitus tööst erivajadustega lastega.

Kandidaatidel palume esitada avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad  hiljemalt 27.detsembriks 2019.a aadressile Väimela Lasteaed Rukkilill  Matussaare tee 5, Võru vald 65566 või  e-postile kylli@voruvald.ee.

Täiendav informatsioon telef. 5119 939.

 

  Suur teno Keelepesä oppajale Piiale, kiä tekk mi latstõ hummoku põnnevas ja opas egä päiv midägi võro keeli. Mi võro keele nätal läts kõrda. Aitüma viilkõrd, Piiale suurõ vaiva iist! Kõnõlgõ kõik võro kiilt!

 

 

TÄNAME LAPSEVANEM MIRJAM POTTERIT, KELLE EESTVÕTTEL TOIMUS LASTEAIAS VANAPABERI KOGUMISE KAMPAANIA, KES TOIMETAS PABERI RÄPINA PABERIVABRIKUSSE NING SAI SELLE EEST LASTEAIALE MÄRKIMISVÄÄRSE KOGUSE JOONISTUSPABERIT JA KARTONGI.

 

TÄNEME KÕIKI LAPSEVANEMAID NING LASTEAIA TÖÖTAJAID, KES VANAPABERI KOGUMISE KAMPAANIAS OSALESID.

ÜHESKOOS KOGUSIME KOKKU 1,13 TONNI VANAPABERIT.

AITÄH! Häbitunne

 

 

 Valverühmad 2019/2020 õppeaasta I poolaastal:

 

02.-13.september - Piilupesa rühm

16.-27. september - Lõopesa rühm

30. september - 11. oktoober - Pääsupesa rühm

14. - 25. oktoober - Kurepesa rühm

28.oktoober - 08. november - Värvupesa rühm

11.-22. november - Piilupesa rühm

25. november - 06. detsember - Lõopesa rühm

09.-20. detsember - Pääsupesa rühm

 

 

 

 Projekt Igal lapsel oma pill on kutsutud ellu, et uuendada lastele ja noortele muusikaõpet pakkuvate asutuste pilliparke. Ettevõtmist finantseerib Eesti Vabariigi Valitsus ning lisaraha loodetakse kaasata erasektori abil. Projekti eestvedajateks on „Eesti Vabariik 100“, Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Puhkpillimuusika Ühing, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit ja Eesti Sümfooniaorkestrite Liit.

2017.a. sai Väimela lasteaed toetuse ning lisatava omafinantseeringu eest osta lasteaiale kromaatilise kõlaplaatide komplekti ja sopran ksülofoni.

2018.a. sai Väimela lasteaed toetuse ning lisatava omafinantseeringu eest osta lasteaiale sopran ksülofoni ja sopran metallofoni

 

 

 
 

eXTReMe Tracker
 
 
 
Rukkilill