Avaleht

moto

maja

Väimela lasteaed koostöös Parksepa lasteaiaga võtavad osa Tallinna

loomaaia kampaaniast "KÕRVITS TEEB LOOMA RÕÕMSAKS"

Kõrvitsaid kogume lasteaias 21.-25. septembril.

 

 

 Head lapsevanemad!

 Lasteaed on avatud alates 03.08.2020. 

 03.-04.08 töötavad Värvupesa rühm (Kure- ja Värvupesa lapsed) ja Piilupesa rühm (Piilu-, Lõo- ja Pääsupesa lapsed).

05.-07.08. töötavad Kurepesa rühm (Kurepesa lapsed), Värvupesa rühm (Värvupesa lapsed) ja Piilupesa rühm (Piilu-, Lõo- ja Pääsupesa lapsed). 

Edasine info rühmades.

 

Väimela Lasteaed Rukkilill kuulutab välja konkursi 0,5

eripedagoogi ametikoha täitmiseks tööleasumisega 24.august 2020. a.

Nõudmised kandidaadile: erialane kõrgharidus (magistrikraad) või vastav haridus omandamisel.

 Avaldus, CV, kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri esitada 10. augustiks 2020.a. e-posti aadressile rukkilill@rukkilill.voruvald.ee

 Info telefonil 5119 939, 78 74 251

 

   Info valvelasteaedade kohta

01.-17.07 on avatud Väimela Lasteaed Rukkilill, valverühmana töötab Piilupesa rühm. 

20.-31.07 on Väimela lasteaed suletud.

20.-31.07 on avatud Parksepa Lasteaed.

 

Head lapsevanemad!

 01.juunist -19. juunini on lasteaias avatud 3 rühma: Kurepesa, Värvupesa ja Piilupesa rühmad.

22.juunist -30. juunini on lasteaias avatud 2 rühma: Kurepesa (sõimerühma lapsed) ja Piilupesa (aiarühma lapsed) rühm. 

 

 

VÕRU VALLAS KEHTIVAD PIIRANGUD PÄRAST ERIOLUKORRA LÕPPEMIST

 

Vabariigi Valitsus on otsustanud lõpetada pühapäeva keskööl 17. mail eriolukorra Eestis.

Eriolukorra lõppedes kehtib Eestis jätkuvalt edasi tervishoiualane hädaolukord.

14. mail toimus Võru vallavalla kriisikomisjoni koosolek, kus tehti järgmised ettepanekud ja otsused.

Lasteaiad avatakse alates 18. maist. Võimalusel jätta laps koju, haigeid lapsi lasteaeda vastu ei võeta. Lasteaia direktor korraldab kõik vajalikud piirangud vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorra piirangutele.

Väimela Lasteaias töötavad peale eriolukorra lõppemist 3 rühma: Kurepesa, Värvupesa ja Piilupesa rühm.

Eriolukorra ajal kehtestatud piirangud leevenevad samm-sammult.

Kehtima jääb kõige olulisem liikumispiirang, ehk 2+2 reegel.

 Lapse tulekust lasteaeda tuleb kindlasti eelnevalt teavitada oma rühma õpetajat!

 

 

 

 

 

 Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu ehk õppemaksu arvestusliku maksumuse kinnitamine

 

Võru Vallavolikogu võttis 22.04.2020 vastu määruse nr 90 “Võru Vallavolikogu 08.08.2018 määruse nr 44 „Võru valla koolieelsete lasteasutuste õppevahendite kulu ehk õppemaksu arvestusliku maksumuse kinnitamine“ muutmine”.

Määruse terviktekst on leitav Riigi Teatajas

https://www.riigiteataja.ee/akt/423042020018?leiaKehtiv

 

 

NB!  Eriolukord jätkub ning lasteaias töötab endiselt valverühm. Kõik tingimused, mis allpool kirjas, jäävad kehtima. 

Vajadusel lapse lasteaeda tulekust teatada kindlasti ette eelneva päeva kella 14.00-ks oma rühma õpetajale või Eliisi kaudu, et saaksime  oma tööd paremini planeerida. 

Pööran tähelepanu, et lapse vastuvõtt toimub väljaspool lasteaeda, vanemaid lasteaia ruumidesse ei lubata.

NB! Valverühm alates 13.aprilist Piilupesa rühmas!

 Jälgige kogu infot, mis asub allpool.

Tähelepanu!

Haridus- ja Teadusministeerium on andnud alljärgnevad juhised lasteaia- ja lastehoiu teenuse tagamiseks.

Vältimaks nakkuse edasikandumist peavad lasteaiad arvestama oma töö korraldamisel järgmiste piirangutega:

1. Mistahes haigusnähtudega isikut ei lubata hoonesse!

2. Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust!

3. Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud!      

    Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.

4. Hoones viibivate isikute kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.

5. Lasteaia hoones haigusnähtudega isiku tuvastamisel tagatakse viivitamatult

    isiku isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut

    takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.

6. Eriolukorra ajaks on lasteaia juhatajal õigus täpsustada lapsevanema vajadust

    lasteaia teenuse järgi.

 

 

 

Tähelepanu!

Palun jälgige koroonaviiruse COVID-19 infot Terviseameti

koduleheküljelt.

 

Lp. Lapsevanemad!

Vabariigi Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra (vabariigi Valitsuse 12.03.2020 korralduse nr 76). Eriolukord kehtib 01.maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

 

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut jäävad  Võru valla lasteaedades  alates 17.märtsist tööle valverühmad.

Väimela Lasteaias töötab valverühmana alates 13.aprillist Piilupesa  rühm (asub peaväravast vaadatuna ümber nurga esimene uks). Autoga sõita peavärava juurde.

Paneme lastevanematele südamele, et mitte tuua lasteaeda haigussümptomitega lapsi ja võimalusel jätta koju ka terved lapsed.

Haigustunnuste ilmnemisel konsulteerige palun oma perearstiga või perearsti infotelefonil 1220.

Täiendavat informatsiooni jagatakse lastevanematele eliis.ee, lasteaia kodulehe ja FB vahendusel.

Info telefonil 5119 939

Täname mõistva suhtumise eest!

 

 Valverühmad 2019/2020 õppeaasta II poolaastal:

 06.-17.jaanuar 2020 - Kurepesa rühm

20.- 31. jaanuar -         Värvupesa rühm

03.-14.veebruar-          Piilupesa rühm

17. - 28. veebruar -      Lõopesa rühm

02.- 13.märts -             Pääsupesa rühm

16.-27.märts -              Kurepesa rühm

30.märts-09.aprill-        Värvupesa rühm

13.- 24.aprill -               Piilupesa rühm

27.aprill - 08.mai -        Lõopesa rühm

11.mai- 22.mai              Pääsupesa rühm

25.mai-05.juuni             Kurepesa rühm

Töökorraldus suvekuudel teatatakse mai lõpuks ja pannakse vastav informatsioon üles koduleheküljele.

 

 

 

 Projekt Igal lapsel oma pill on kutsutud ellu, et uuendada lastele ja noortele muusikaõpet pakkuvate asutuste pilliparke. Ettevõtmist finantseerib Eesti Vabariigi Valitsus ning lisaraha loodetakse kaasata erasektori abil. Projekti eestvedajateks on „Eesti Vabariik 100“, Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Puhkpillimuusika Ühing, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit ja Eesti Sümfooniaorkestrite Liit.

2017.a. sai Väimela lasteaed toetuse ning lisatava omafinantseeringu eest osta lasteaiale kromaatilise kõlaplaatide komplekti ja sopran ksülofoni.

2018.a. sai Väimela lasteaed toetuse ning lisatava omafinantseeringu eest osta lasteaiale sopran ksülofoni ja sopran metallofoni

 

 

 
 

eXTReMe Tracker
 
 
 
Rukkilill