Avaleht

moto

maja

Tähelepanu!

Väimela Lasteaed Rukkilill on 15.-31. juulil kollektiivpuhkusel. 

Lasteaed avatakse laste vastuvõtuks 1. augustil. 

Töötavad rühmad:

01.-02. august - Värvupesa rühm ( Kure- ja Värvupesa lapsed)

Piilupesa rühm ( Piilu,- Lõo- ja Pääsupesa lapsed) 

05.-09. august -  Kurepesa rühm (Kure- ja Värvupesa lapsed)

Piilupesa rühm (Piilu,- Lõo- ja Pääsupesa lapsed)

 

 

 

Väimela Lasteaed Rukkilill ootab oma meeskonda 1,0 kohaga kokka alates 12.augustist 2019.

Vajalik erialane haridus või eelnev töökogemus kokana.

Oma CV ja olemasolu korral haridust tõendav dokument saata e-posti aadressile rukkilill@rukkilill.voruvald.ee hiljemalt 02.augustiks 2019. Küsimuste korral helistada telefonil 5119 939.

 

 

Tähelepanu!

 2019. a  suvel on Võru vallas valvelasteaiad järgmised:

Väimela Lasteaed Rukkilill avatud 01.-12.juulil ja

Vastseliina Lasteaed avatud 15.- 31. juuli

kõikidele Võru valla lasteaedade lastele.

Valvelasteaias töötab üks valverühm.

 

15.-31.juulini on lasteaed kollektiivpuhkusel.

Laste vastuvõtuks on lasteaed avatud 01.augustist.

 

Kosutavat suvepuhkust!

 

 Valverühmad 2018/2019 õppeaasta II poolaastal:

 

 Alates juunikuust valvab iga rühm ise oma lapsi. Eraldi valverühma suveperioodil ei ole!  

 

 

 Projekt Igal lapsel oma pill on kutsutud ellu, et uuendada lastele ja noortele muusikaõpet pakkuvate asutuste pilliparke. Ettevõtmist finantseerib Eesti Vabariigi Valitsus ning lisaraha loodetakse kaasata erasektori abil. Projekti eestvedajateks on „Eesti Vabariik 100“, Eesti Muusikakoolide Liit, Eesti Puhkpillimuusika Ühing, Eesti Pärimusmuusika Keskus, Eesti Rütmimuusika Hariduse Liit ja Eesti Sümfooniaorkestrite Liit.

2017.a. sai Väimela lasteaed toetuse ning lisatava omafinantseeringu eest osta lasteaiale kromaatilise kõlaplaatide komplekti ja sopran ksülofoni.

2018.a. sai Väimela lasteaed toetuse ning lisatava omafinantseeringu eest osta lasteaiale sopran ksülofoni ja sopran metallofoni

 

 

 
 

eXTReMe Tracker
 
 
 
Rukkilill