Õppetegevused

Rühma õppe- ja kasvatustegevus toimub nädalaplaani alusel, mis on kavandatud õpetaja poolt õppekavast lähtuvalt. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab õpetajal teha vajadusel muudatusi.

Rühma nädalaplaanis on kajastatud:

 • teema
 • õpivaldkondade eesmärgid
 • mäng

Lasteaia õppe- ja kasvatustöös on lähtutud ainevaldkondade lõimimisest.

Lõimitud õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad:

 • Mina ja keskkond
 • Keel ja kõne
 • Matemaatika
 • Kunst
 • Muusika
 • Liikumine

Lõimitakse järgmisi tegevusliike:

 • Vaatlemine ja uurimine
 • Kuulamine ja kõnelemine
 • Lugemine ja kirjutamine
 • Võrdlemine ja arvutamine
 • Kunstiline tegevus
 • Muusikaline tegevus
 • Liikumistegevus

 

Mängude lehed internetis:

http://www.toitumine.ee/muinasjutukad/index-2.html

http://pokumaa.ee/index.php?page=10

http://www.wartoft.nu/software/sebran/

http://www.wartoft.nu/software/minisebran/

http://www.kooliksvalmis.ee/

http://lasteaiaveebimangud.blogspot.com/

 

 

 
 

eXTReMe Tracker
 
 
 
Rukkilill