Keelepesa

 

Keelepesa metoodikat kasutatakse meie lasteaia Värvupesa rühmas

Keelepesa on lastehoiurühm, lasteaiarühm või terve lasteaed, mis töötab täielikul
keelekümblusmeetodil ja seal kasutatakse lastega suheldes igas olukorras kogu aeg vaid oma maa põlist piirkonnakeelt – Vana-Võromaal võru keelt.

Keelepesa eesmärk on tutvustada lastele oma kodukandi põlist keelt, kultuuri ja kombeid ning julgustada täiskasvanuid lastega oma kodukandi keelt kõnelema ning neile oma kodukandi kultuuri edasi andma.

Keelepesapäev Vana-Võromaa lasteaias tähendab seda, et õpetajad kõnelevad lastega kogu päeva jooksul vaid võru keelt ning kõik tegevused toimuvad samuti võru keeles.

''''''''''''''''

Keelepesä om latsihoiurühm, latsiaiarühm vai terve latsiaid, miä tüütäs tävveligu keeletsukõlusõ moodu perrä ja sääl kõnõldas latsiga egän olokõrran kõik aig õnnõ uma maa põlist paigakiilt – Vanal Võromaal võro kiilt.

Keelepesä tsiht om tutvusta latsilõ uma kodokandi põlist kiilt, kultuuri ja kombit ni julgusta täüskasunuid kõnõlõma latsiga uma kodokandi keelen ja uma kodokandi kultuuri edesi andma.

Keelepesäpäiv Vana-Võromaa latsiaian tähendäs tuud, et oppaja kõnõlõsõ latsiga terve päiv võro keelen ja kõik tegemise tetäs kah õnnõ võro keelen.

 keelepesa 

 
 

eXTReMe Tracker
 
 
 
Rukkilill