Rühmad

Lasteaias töötab 5 rühma:

Kurepesa - sõimerühm (lapsed vanuses 1,4-3 a.)
Värvupesa -liitrühm  (lapsed vanuses 2-5 a.)
Piilupesa - aiarühm (lapsed vanuses 4-6 a.)
Lõopesa - sobitusrühm  (lapsed vanuses 3-6 a.)
Pääsupesa - aiarühm (lapsed vanuses 6-7 a.)

 

Lapsesuu

Alammenüü

 

 
 

eXTReMe Tracker
 
 
 
Rukkilill