Väimela Lasteaed “RUKKILILL”

UKSELÄVELT MINU RADA ALGAB…

Uudised ja teated

Teade rühmade lahtioleku kohta

Töökorraldus 14.-18.08.2023

Töötavad rühmad:

14.-15.08 – Kurepesa rühm (Kurepesa rühma lapsed)

14.-18.08 – Piilupesa rühm (Värvu-, Piilu- ja Pääsupesa rühma lapsed, v.a. koolieelikud)

14.-18.08Lõopesa rühm II korrusel (Lõo-ja Pääsupesa (koolieelikud) rühma lapsed).

Alates 16.08 avatud Värvupesa rühm (Kurepesa rühma lapsed)

Alates 17.08 avatud Piilupesa rühm (Värvupesa rühma lapsed + 6 Piilupesa rühma last)

Alates 21.08.2023 avatud kõik rühmad

Edasine info kättesaadav rühmade õpetajatelt või lasteaia telefonilt 5119939

Teade

Annan teada, et viibin 29.maist kuni 02.juunini 2023 puhkusel. Küsimuste ja probleemide korral pöörduge direktori asetäitja Karmen Meltzi poole. Telef. 5119 939.

Direktor Külli Seene

Tervist edandav lasteaed
Võru Keelepesa logo
Kiusamisest vabaks
ProgeTiiger

Rühmad

Rühm Kurepesa

Kurepesa

1,4 – 3 aastased
Rühm Värvupesa

Värvupesa

2 – 4 aastased
Rühm Piilupesa

Piilupesa

3 – 6 aastased
Rühm Lõopesa

Lõopesa

3 – 6 aastased
Rühm Pääsupesa

Pääsupesa

5 – 7 aastased