Ajalugu

Väimela Lasteaed
Väimela Lasteaed on asutatud 1945. aastal. Siis kandis lasteasutus Väimela Loomakasvatustehnikumi Lasteaia nime. 1945. aastast kuni 1950. aastani olid kasutuses ruumid kahasse korteriga, köök oli ühine. 1950. aastal vabanesid kõik ruumid, lasteaed sai endale eraldi köögi ja 3 ruumi. 1958. aastast moodustati lastepäevakodu, saadi juurde sõimerühm.1964. aastal moodustati Väimela Näidissovhoostehnikum ning lasteaiast sai Väimela Näidissovhoostehnikumi Lastepäevakodu.1970. aastal taotles sovhoos Loomakasvatuse Instituudilt lastepäevakodu laiendamist ning saadi juurde veel üks rühm.1989. aastal ehitati lastepäevakodule uus hoone ja sellest ajast kannab Väimela Lastepäevakodu “Rukkilille” nime.1991. aasta 01. juulist läks lastepäevakodu Võru Hariduskoondise alluvusse ning 01. jaanuarist 1992. a Võru Vallavalitsuse valitsemisalasse, kus oleme käesoleva ajani.Koolieelse lasteasutuse seaduse § 5 lg 1 p 2 alusel ja vastavalt Võru Vallavolikogu otsusele nr. 153 11. augustist 1999. a muudetud nimetus Väimela Lastepäevakodu “Rukkilill” ümber Väimela Lasteaiaks “Rukkilill”.