Dokumendid

Arengukava 2021-2023

Võru Vallavalitsuse määrus

Lasteaia põhimäärus

Lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Lasteasutuse koha taotlus

Lasteaiast lahkumise taotlus

Hoolekogu tegutsemise kord

Lasteaia kodukord

Isikuandmete töötlemise tingimused

Õppekava – Väimela Lasteaed Rukkilill õppekava on asutusesiseseks kasutamiseks paberkandjal lasteaias ning ka lastevanematel on võimalus oma lapse rühmas õppekavaga tutvuda.

 

 

Seadused

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-, tervise edendamise, päevakava koostamise ja toitlustamise nõuete kinnitamine

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

Koolieelse lasteasutuse seadus

Riiklikku järelvalvet teostavate asutuste kontaktandmed

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
telefon 735 0222
hm@hm.ee