Hoolekogu koosseis 2022/2023 õppeaastal

Kadri Mets- Kurepesa rühma lapsevanem, protokollija

Mari-Liis Räim- Värvupesa rühma esindaja, hoolekogu esimehe asetäitja

Mariette Vunder- Piilupesa rühma esindaja

Merle Lallo- Lõopesa esindaja

Kadri Kõiv- Pääsupesa rühma esindaja, hoolekogu esimees

Irmen Kõlli– pedagoogide esindaja

Siiri Konksi- Võru Vallavalitsuse esindaja (siiri@voruvald.ee)