Huviharidus

Muusikaring

Huviring MuusikaringMuusikaring arendab laste loovust läbi emotsioonide, rütmide, helide, liikumise ja mängu. Muusikaring toetab laste arengut läbi huvihariduse.

Muusikaringis osalevad lapsed vanuses 3-7 aastat. Muusikaringi juhendab muusikaõpetaja Vilve Viilo.

Lugemislust

Huviring LugemislustMTÜ Lugemislusti huvikooli õppetöö lugemisringides toimub vastavalt õppekavale. Lugemisringi õpilased jaotatakse rühmadesse arvestades vanust ja lugemisoskuse taset.  Lugemisringe viiakse läbi  3.-7.aastastele lastele. Tegevus toimub väikestes rühmades, et kõigil lastel oleks võimalus mängulistes tegevustes aktiivselt osaleda ja uusi oskusi omandada.

3-4a laste grupimäär on 5 last ja tegevus toimub 30min.
5-7a laste grupimäär on 8 last ja ringi kestvus 45min.
Lugemisringid toimuvad korra nädalas.

Mängulistes tegevustes arendatakse lugemisoskuste eeldusi (hiljem juba lugemisoskust), psüühilisi protsesse, kõnelisi oskusi arvestades lapse ealisi võimeid ja vajadusi.
Kontakt: Ele Paju tel.5214634 ( lugemislust.ee )

Jalgpall

FC Helios logoVõru FC Helios pakub liikumisrõõmu lastele. Tule ja saa osa mängulistest tegevustest. Tegevus toimub 30min.

Jalgpallis osalevad lapsed vanuses 4-7 eluaastat.
Kontakt: Heigo Kosemets   56680306, voru@fchelios.ee