Lugupeetud lapsevanemad!

5. mai 2021

Palun mõistvalt suhtuda ja kinni pidada seni kehtivatest piirangutest:

  1. Lasteaeda tuua ainult terved lapsed.
  2. Jälgime 2+2 reeglit, desinfitseerime käsi..
  3. Lapse üleandmine hommikuti toimub välisuksel ja lapsevanem ise majja ei sisene (Värvupesa, Piilupesa ja Pääsupesa rühm).
  4. Kurepesa ja Lõopesa lapsevanemad võivad siseneda maski kandes riietusruumi ja anda lapse üle rühmaruumi uksel.
  5. Õhtune laste üleandmine lapsevanemale toimub võimalusel õues, arvestades ilmastiku olusid.
  6. Majasiseselt on maskide või visiiride kandmine kohustuslik.
  7. Võimalusel vältida lastevanemate ja võõraste sisenemist lasteaia hoonesse.

Hoiame lasteaia töötajate, Teie ja Teie laste tervist!

Tervist edandav lasteaed
Võru Keelepesa logo
Kiusamisest vabaks
ProgeTiiger