Päevakava

Lasteaia õppeaasta algab 01.septembril ja kestab 31.augustini. Aktiivne periood toimub 01.septembrist 31.maini.

Suvekuudel toimub õpitu kordamine ja kinnistamine ning põhirõhk on mängulisel õuetegevusel.

Planeeritud tegevuse kestvus sõimerühmas 10- 15 minutit ; nooremas – ja keskmises aiarühmas 25 minutit ja vanemas rühmas kuni 35 minutit.

Lasteaed töötab 7.00-18.00, valverühma lasteaias ei ole.

Aiarühm

7.00 – 9.00 Laste saabumine lasteaeda, vabategevus, mäng

8.30 Hommikusöök

9.00 – 11.00 Hommikuring, planeeritud õppetegevused

11.00 – 12.15 Õuesviibimine

12.30 Lõunasöök

13.00 – 15.00 Puhketund

15.00 – 15.30 Individuaalsed tegevused, mängud

15.30 Õhtuoode

16.00 – 18.00 Mängud, individuaalsed tegevused, kojuminek

Sõimerühm. liitrühm

7.00 – 9.00 Laste saabumine lasteaeda, vabategevus, mäng

8.30 Hommikusöök

9.15 – 10.45 Planeeritud õppetegevused, vabamäng

10.45 – 11.45 Õuesviibimine

12.15 Lõunasöök

13.00 – 15.00 Puhketund

15.00 – 15.30 Individuaalsed tegevused, mängud

15.30 Õhtuoode

16.00 – 18.00 Mängud, individuaalsed tegevused, kojuminek