Rühmad

Rühm Kurepesa

Kurepesa

1,4 - 3 aastased
Rühm Värvupesa

Värvupesa

2 - 4 aastased
Rühm Piilupesa

Piilupesa

3 - 6 aastased
Rühm Lõopesa

Lõopesa

3 - 6 aastased
Rühm Pääsupesa

Pääsupesa

5 - 7 aastased