Kurepesa

Rühm Pääsupesa

Kurepesa rühma nimekirjas on 16 last, neist 6 poissi ja 10 tüdrukut.
Kõige vanem laps on 2 aasta 8 kuune ja kõige noorem 1aasta 4kuune.
Lapsed on aktiivsed ja rõõmsad.
Kurepesas toimub lapse kohanemine lasteaiaeluga. Kõiki lapse toiminguid saadab täiskasvanu rahuliku häälega kõne. Täiskasvanud hoiavad rühmas rõõmsat , rahulikku ja sõbralikku meeleolu.
Mängides, tegutsedes ja matkides tutvub laps ümbritseva maailmaga. Rühma personal toetab peresid laste kasvatamisel ja õpetamisel, tagades koostöös koduga lapse kohanemise lasteaiaeluga ja lapse igakülgse arengu.

Õpetajad: Irmen Kõlli ja Kai kahre
Õpetaja abi: Maris Tiinas