Lõopesa

Rühm Pääsupesa

Lõopesa rühm on tasandusrühm, kus käivad erivajadusega lapsed. Rühmas on 12 rõõmsameelset ja mänguhimulist last; neist 10 poissi ja 2 tüdrukut, vanuses 3-7. Kuna lapsed on erineva vanusega toimub õppetöö väikestes gruppides ja individuaalselt.

Rühma tegevuskava on koostatud lähtuvalt lastest, arvestades nende isikupära ja vajadusi. Tahame olla heatujulised ja üksteisest hoolivad. Soovime luua positiivse ja rahuliku õhkkonna. Teeme koostööd koduga, et tagada lastele paremad arengu võimalused. Toetame kodu ja pere, et uutel lastel ei oleks kohanemine raske. Väärtustame last ja kodu ning pakume turvalist keskkonda lasteaias.

Tegevusi viime läbi integreeritult nii toas, kui õues.

Õpetajad:                       Helgi Tauts ja Annika Tšerkassov
Õpetaja abi:                    Annela Armulik
Logopeed/eripedagoog: Kadri Udras-Raudjärv
E-post:                            annikat.helgit@gmail.com

Rühma mobiil:                5886 0045