Pääsupesa

Rühm Pääsupesa

Meie rühmas käib 22 särasilmset ja rõõmsameelset last; 10 tüdrukut ja 12 poissi. Nendest 10 last on rühmas koolieelikud. Laste vanus on 5 a.- 7 a.

Rühmas püüame kõik olla üksteisele head ja meeldivad kaaslased, kes on üksteise vastu viisakad ning hoolivad.

Meie rühm on keelepesa rühm. Keelepesa eesmärk on tutvustada lastele oma kodukandi põlist keelt, kultuuri ja kombeid ning julgustada täiskasvanuid lastega oma kodukandi keelt kõnelema ning neile oma kodukandi kultuuri edasi andma. Võru keele päev toimub üks kord nädalas. Terve päeva suhtleme laste ja lastevanematega võru keeles. Lapsed saavad võimaluse osa võtta võrukeelsetest üritustest, mida Võru Instituut korraldab või aitab korraldada.

Õpetajad: Maivi Potter ja Piia Peedel
Õpetaja abi: Evi Post
e-post: maivi.piia@gmail.com