Piilupesa

Rühm Pääsupesa

Piilupesa rühmas käivad lapsed vanuses 3-5 aastat. Rühmas käib kokku 22 last, nendest 12 poissi ja 10 tüdrukut. Õppetegevused on integreeritud ja toimuvad kahes vanusegrupis nii toas kui õues.

Lähtudes rühma eripärast viibime rohkem õues, eesmärgistatult käime õppe- ja jalutuskäikudel. Õppetegevustes kasutame palju isemeisterdatud mänge. Peame lugu kodukoha loodusest, külastades parki, metsa ja tehes tervisele kasulikke ringkäike asulas.

Piilupesa rühm väärtustab loodust, olles keskkonnasõbralikud, hoolivad ja säästvad.

Samuti on kõik täiskasvanud rühma heaks eeskujuks lastele oma tegude ja sõnadega, kuna laps õpib enamasti täiskasvanut jäljendades.

Võtame osa erinevatest lasteaia välistest üritustest näiteks: “Maailmakoristuspäev” ja väiksemad konkursid õppeaasta jooksul. Rühm osaleb ka projektis “Seikluste laegas”, milles keskendutakse neljale põhiteemale: tervislik söömine, istumisaja vähendamine, vee joomine janu korral ja piisav liikumine.

Õpetajad: Piret Jõõger ja Birgit Mägi
Õpetaja abi: Karin Palm
e-post: piret.birgit@gmail.com