Piilupesa

Rühm Pääsupesa

Piilupesa” rühma nimekirjas on 22 last, nendest 11 tüdrukut ja 11 poissi. Lapsed on rühmas eri vanuselised. Septembrikuu seisuga on kõige noorem laps 3a.9k ja vanem 5a. 3k. Üks laps on Ukraina perest.

Lapsed on kohanenud uue rühmaga.

Erilist tähelepanu pöörame rühmareeglite täitmisele ning arusaamisele heast ja halvast, õigest ja väärast. Kujundame hügieeni ja korraharjumusi, iseseisvust eneseteenindamisel.

Õuesõppes kasvatame lastes armastust looduse vastu, oskust näha aastaajalisi muutusi ja looduse ilu.

Soovime, et “Piilupesas” algab lasteaiapäev rõõmuga ja lõpeb rahuga.

Õpetajad:           Enel Irves ja Rutt Jukk

Õpetaja abi:       Aina Kallas.

E-post:               enel.rutt@gmail.com

Rühma mobiil:   5886 0416