Värvupesa

Rühm Pääsupesa

Rühma nimekirjas on 19 last, neist 9 tüdrukut ja 10 poissi. Üks laps on Ukraina perest. Laste vanus on 3-4 aastat.

Lapsed on aktiivsed, rõõmsad, huvitatud ümbritsevast maailmast. Mängitakse üksteise kõrval, leitakse mängukaaslasi ja -vahendeid. Laste tegevust saadab kõne.

Tähelepanu pöörame rühmareeglite täitmisele ning arusaamisele heast ja halvast, õigest ja väärast. Kujundame hügieeni-ja korraharjumisi, iseseisvust eneseteenindamisel.

Innustame lapsi ennast sõnadega väljendama. Rikastame lapse tundeelu rahvalaulukeste, liisusalmide, sõrme-ja käemängude kaudu.

Õuesõppes kasvatame laste armastust looduse vastu, oskust näha aastaajalisi muutusi ja ilu.

Soovime, et Värvupesas algab lasteaiapäev rõõmuga ja lõppeks rahuga.

Õpetajad: Merike Kobin ja Rutt Jukk
Õpetaja abi: Aina Kallas
e-post: merike.rutt@gmail.com