Tähelepanu!

5. märts 2021

Personali üldkoosolekul võeti vastu seoses koroona laialdase levikuga järgnevad meetmed:

  1. Kõik majasisesed üritused jäävad ära kuni 01.maini 2021. Toimuvad rühmasisesed üritused.
  2. Et vähendada õpetajatevahelisi  kontakte ja laste rühmast rühma liikumist, peatada kuni uue korralduse vastuvõtmiseni valverühma teenuse pakkumine. Lasteaias töötavad sel ajal kõik rühmad kella 7.00-18.00-ni.
  3. Värvupesa, Piilupesa ja Pääsupesa lapsevanemad annavad lapse üle välisuksel ja ise majja ei sisene. Kurepesa ja Lõopesa lapsevanemad võivad siseneda laste riietusruumi vaid maski kandes ning eeldusel, et on ilma haigussümptomiteta.
  4. Lasteaiasiseselt liikudes on maskide või visiiride kandmine kõigile kohustuslik ja väldime üleliigseid kontakte.
  5. Peale igat muusika-ja liikumistundi, samuti logopeedi ja eripedagoogi juures käimist tuulutatakse ruumid ja desinfitseeritakse vahendid.

Toetame üksteist ning püüame vältida haigestumist!

 

Tervist edandav lasteaed
Võru Keelepesa logo
Kiusamisest vabaks
ProgeTiiger