Tähelepanu!

14. mai 2021

Haridus-ja Teadusministeeriumi infokiri piirangute kohta alates 17.maist ja 31.maist:

Ülevaate haridus- ja noortevaldkonna piirangutest leiab https://www.hm.ee/et/koroona.
Lasteaiad ja -hoiud.

Tervist edandav lasteaed
Võru Keelepesa logo
Kiusamisest vabaks
ProgeTiiger