Uudised ja teated

Teade rühmade lahtioleku kohta augustis

01. juulist kuni 31. juulini 2024.a. on lasteaias kollektiivpuhkus.

Lasteaed avatakse laste vastuvõtuks 01. augustil 2024.

01.-02. augustil on avatud kaks rühma:

Kurepesa rühm (Kure- ja Värvupesa rühma lapsed)

Pääsupesa rühm (Piilu-, Lõo- ja Pääsupesa rühma lapsed)

05.-09. augustil töötab Kurepesa rühm (Kure– ja Värvupesa rühma lapsed)

05.-07. augustil töötab Lõopesa rühm rühm (Piilu-, Lõo- ja Pääsupesa lapsed)

07.-09. augustil töötab Piilupesa rühm ( Piilu-, Lõo- ja Pääsupesa lapsed)

08.-09. augustil töötab Pääsupesa rühm (Värvupesa lapsed)

Edasine info rühmade avamise kohta ELIISI kaudu.

Päikselist ja kosutavat suvepuhkust!

Lasteaia meeskond

 

Väimela Lasteaia Rukkilill väikehange „Mänguväljaku-õueala atraktsioonide soetamine Väimela Lasteaiale Rukkilill“ (tähtaeg 22.03.2024 kl 12.00)

Väimela lasteaed kutsub esitama pakkumust lihtsustatud korras läbiviidavale hankele  “Mänguväljaku-õueala atraktsioonide soetamine Väimela Lasteaiale Rukkilill”. Pakkumust ootame e-postile VaimelaLasteaed@edu.voruvald.ee  hiljemalt 22.03.2024  kella 12.00-ks.

Hankedokumendid on kättesaadavad Võru valla dokumendiregistrist- https://atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?o=920&o2=13273&itm=646777 Tööde tegemise tähtaeg on hiljemalt kolm kuud lepingu sõlmimisest.

 

Teadaanne

23.VEEBRUARIL   2024.A.  ON LASTEAIAL LÜHENDATUD TÖÖPÄEV.

LASTEAED ON AVATUD KELLA 15.00-ni

MEELEOLUKAT EESTI VABARIIGI SÜNNIPÄEVA TEILE KÕIGILE!

Teade rühmade lahtioleku kohta

Töökorraldus 14.-18.08.2023

Töötavad rühmad:

14.-15.08 – Kurepesa rühm (Kurepesa rühma lapsed)

14.-18.08 – Piilupesa rühm (Värvu-, Piilu- ja Pääsupesa rühma lapsed, v.a. koolieelikud)

14.-18.08Lõopesa rühm II korrusel (Lõo-ja Pääsupesa (koolieelikud) rühma lapsed).

Alates 16.08 avatud Värvupesa rühm (Kurepesa rühma lapsed)

Alates 17.08 avatud Piilupesa rühm (Värvupesa rühma lapsed + 6 Piilupesa rühma last)

Alates 21.08.2023 avatud kõik rühmad

Edasine info kättesaadav rühmade õpetajatelt või lasteaia telefonilt 5119939

Teade

Annan teada, et viibin 29.maist kuni 02.juunini 2023 puhkusel. Küsimuste ja probleemide korral pöörduge direktori asetäitja Karmen Meltzi poole. Telef. 5119 939.

Direktor Külli Seene

Puhkus

Annan teada, et direktor Külli Seene viibib puhkusel 03.04-06.04.2023.

Direktorit asendab asetäitja Karmen Meltz, telef. 5119939, e-post: VaimelaLasteaed@edu.voruvald.ee

Tervist edandav lasteaed
Võru Keelepesa logo
Kiusamisest vabaks
ProgeTiiger