Uudised ja teated

Tähelepanu!

Haridus-ja Teadusministeeriumi infokiri piirangute kohta alates 17.maist ja 31.maist:

Ülevaate haridus- ja noortevaldkonna piirangutest leiab https://www.hm.ee/et/koroona.
Lasteaiad ja -hoiud.

Lugupeetud lapsevanemad!

Palun mõistvalt suhtuda ja kinni pidada seni kehtivatest piirangutest:

  1. Lasteaeda tuua ainult terved lapsed.
  2. Jälgime 2+2 reeglit, desinfitseerime käsi..
  3. Lapse üleandmine hommikuti toimub välisuksel ja lapsevanem ise majja ei sisene (Värvupesa, Piilupesa ja Pääsupesa rühm).
  4. Kurepesa ja Lõopesa lapsevanemad võivad siseneda maski kandes riietusruumi ja anda lapse üle rühmaruumi uksel.
  5. Õhtune laste üleandmine lapsevanemale toimub võimalusel õues, arvestades ilmastiku olusid.
  6. Majasiseselt on maskide või visiiride kandmine kohustuslik.
  7. Võimalusel vältida lastevanemate ja võõraste sisenemist lasteaia hoonesse.

Hoiame lasteaia töötajate, Teie ja Teie laste tervist!

Tähelepanu!

Valitsus kiitis heaks korralduse, millega pikendab kehtivaid COVID-19 piiranguid vähemalt kuni 25. aprillini (k.a.). Piirangute edasise jätkumise vajalikkuse üle otsustab valitsus kahe nädala pärast.

Tagame lasteaia teenuse lapsevanematele, kes täidavad tööülesandeid, mis on seotud elutähtsa teenuse osutamisega või riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalike ülesannete täitmisega (nt politsei, pääste, meditsiin, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainetööstus, toidupood, transpordisektor jms).

Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik jääda kaugtööle, võimaldame jätkuvalt lasteaias käimise.

Hariduslike erivajadustega laste rühm (sobitusrühm) töötab tavapäraselt.

Täpsemate juhiste saabumisel edastame info lasteaia kodulehel ja Eliis-is.

 

Alates 11. märtsist kuni 11. aprillini 2021.a. palume lapsi ilma vältimatu vajaduseta lasteaeda mitte tuua. Viiruse laialdase leviku tõttu peame kõik vähendama oma igapäevaseid kontakte nii palju kui võimalik.

Tagame lasteaia teenuse lapsevanematele, kes täidavad tööülesandeid, mis on seotud elutähtsa teenuse osutamisega või riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalike ülesannete täitmisega (nt politsei, pääste, meditsiin, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainetööstus, toidupood, transpordisektor jms).

Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik jääda kaugtööle, võimaldame jätkuvalt lasteaias käimise.

Hariduslike erivajadustega laste rühm (sobitusrühm) töötab tavapäraselt.

Täpsemate juhiste saabumisel edastame  info lasteaia kodulehel ja Eliis-is.

Tervist edandav lasteaed
Võru Keelepesa logo
Kiusamisest vabaks
ProgeTiiger