Uudised ja teated

Tähelepanu!

Haridus-ja Teadusministeeriumi infokiri piirangute kohta alates 17.maist ja 31.maist:

Ülevaate haridus- ja noortevaldkonna piirangutest leiab https://www.hm.ee/et/koroona.
Lasteaiad ja -hoiud.

Lugupeetud lapsevanemad!

Palun mõistvalt suhtuda ja kinni pidada seni kehtivatest piirangutest:

 1. Lasteaeda tuua ainult terved lapsed.
 2. Jälgime 2+2 reeglit, desinfitseerime käsi..
 3. Lapse üleandmine hommikuti toimub välisuksel ja lapsevanem ise majja ei sisene (Värvupesa, Piilupesa ja Pääsupesa rühm).
 4. Kurepesa ja Lõopesa lapsevanemad võivad siseneda maski kandes riietusruumi ja anda lapse üle rühmaruumi uksel.
 5. Õhtune laste üleandmine lapsevanemale toimub võimalusel õues, arvestades ilmastiku olusid.
 6. Majasiseselt on maskide või visiiride kandmine kohustuslik.
 7. Võimalusel vältida lastevanemate ja võõraste sisenemist lasteaia hoonesse.

Hoiame lasteaia töötajate, Teie ja Teie laste tervist!

Tähelepanu!

Valitsus kiitis heaks korralduse, millega pikendab kehtivaid COVID-19 piiranguid vähemalt kuni 25. aprillini (k.a.). Piirangute edasise jätkumise vajalikkuse üle otsustab valitsus kahe nädala pärast.

Tagame lasteaia teenuse lapsevanematele, kes täidavad tööülesandeid, mis on seotud elutähtsa teenuse osutamisega või riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalike ülesannete täitmisega (nt politsei, pääste, meditsiin, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainetööstus, toidupood, transpordisektor jms).

Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik jääda kaugtööle, võimaldame jätkuvalt lasteaias käimise.

Hariduslike erivajadustega laste rühm (sobitusrühm) töötab tavapäraselt.

Täpsemate juhiste saabumisel edastame info lasteaia kodulehel ja Eliis-is.

 

Alates 11. märtsist kuni 11. aprillini 2021.a. palume lapsi ilma vältimatu vajaduseta lasteaeda mitte tuua. Viiruse laialdase leviku tõttu peame kõik vähendama oma igapäevaseid kontakte nii palju kui võimalik.

Tagame lasteaia teenuse lapsevanematele, kes täidavad tööülesandeid, mis on seotud elutähtsa teenuse osutamisega või riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalike ülesannete täitmisega (nt politsei, pääste, meditsiin, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainetööstus, toidupood, transpordisektor jms).

Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik jääda kaugtööle, võimaldame jätkuvalt lasteaias käimise.

Hariduslike erivajadustega laste rühm (sobitusrühm) töötab tavapäraselt.

Täpsemate juhiste saabumisel edastame  info lasteaia kodulehel ja Eliis-is.

Tähelepanu!

Personali üldkoosolekul võeti vastu seoses koroona laialdase levikuga järgnevad meetmed:

 1. Kõik majasisesed üritused jäävad ära kuni 01.maini 2021. Toimuvad rühmasisesed üritused.
 2. Et vähendada õpetajatevahelisi  kontakte ja laste rühmast rühma liikumist, peatada kuni uue korralduse vastuvõtmiseni valverühma teenuse pakkumine. Lasteaias töötavad sel ajal kõik rühmad kella 7.00-18.00-ni.
 3. Värvupesa, Piilupesa ja Pääsupesa lapsevanemad annavad lapse üle välisuksel ja ise majja ei sisene. Kurepesa ja Lõopesa lapsevanemad võivad siseneda laste riietusruumi vaid maski kandes ning eeldusel, et on ilma haigussümptomiteta.
 4. Lasteaiasiseselt liikudes on maskide või visiiride kandmine kõigile kohustuslik ja väldime üleliigseid kontakte.
 5. Peale igat muusika-ja liikumistundi, samuti logopeedi ja eripedagoogi juures käimist tuulutatakse ruumid ja desinfitseeritakse vahendid.

Toetame üksteist ning püüame vältida haigestumist!

 

Teade!

Lasteaia töötajad on määratud terviseameti poolt esmaspäeval, so 15.veebruaril, eneseisolatsiooni 10-ndal päeval testile. Testi tulemused laekuvad kõige varem teisipäeval, terviseameti sõnul kuni 48 tunni jooksul. Enne testi tulemusi  ei tohi tööle naasta. Seega teisipäeval selgub lasteaia edasine töökorraldus.

Tähelepanu!

Väimela Lasteaed Rukkilille üks töötaja haigestus ning tema koroonatesti tulemus osutus positiivseks. Kooskõlastatult Terviseametiga on lasteaed  alates esmaspäevast, 08. veebruarist  saadetud isolatsiooni.  Lasteaed võtab lapsi vastu alates teisipäevast, 16. veebruarist. Kõiki vanemaid on teavitatud.

15.veebruaril puhastatakse ja desinfitseeritakse veelkord kõik ruumid.

Valverühmad II poolaastal

04.01-15.01.2021  Lõopesa rühm

18.01-29.01.2021 Pääsupesa rühm

01.02-12.02.2021 Kurepesa rühm

15.02-26.02.2021 Värvupesa rühm

01.03-12.03.2021 Piilupesa rühm

15.03-26.03.2021 Lõopesa rühm

29.03-09.04.2021 Pääsupesa rühm

12.04-23.04.2021 Kurepesa rühm

26.04-07.05.2021 Värvupesa rühm

10.05-21.05.2021 Piilupesa rühm

24.05-28.05.2021 Lõopesa rühm

Juunikuu kohta tuleb info maikuu lõpus.

Tervist edandav lasteaed
Võru Keelepesa logo
Kiusamisest vabaks
ProgeTiiger