Uudised ja teated

Väimela Lasteaed Rukkilill juhised seoses Covid-19 laialdasema levikuga Võru maakonnas

Arvestades viiruse leviku kasvu Võrumaal paneme kõikidele südamele, et kasutaksime kõiki võimalusi, mis aitavad pidurdada viiruse leviku edasist laienemist.

Selleks:

 1. Haigusnähtudega (köha, kurguvalu, nohu, palavik, halb enesetunne, iiveldus, väsimus vms) lapsed, vanemad ja töötajad ei tohi lasteasutusse tulla.
 2. Haigusnähtude ilmnemise korral tuleb võtta ühendust oma perearstiga.
 3. Lasteaia juhtkonnal ja õpetajal on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata.
 4. Lapsevanem annab lapse üle rühma riietusruumis.
 5. Rühmaruumi lapsevanem ei sisene.
 6. Mitme lapse olemasolul viia iga laps rühma oma rühma välisuksest, mitte kasutada lasteaia üldkoridore.
 7. Hoiame distantsi, peseme võimalikult palju käsi , desinfitseerime käsi.
 8. Lasteaias desinfitseerivad vahendid kättesaadavad laste riietusruumis.
 9. Personalil ja lapsevanemal on kohustus teavitada lasteaeda, kui tema peres või lähikontaktsel on positiivse Covid-19 diagnoosi saanu.
 10. Covid-19 haiguse tõkestamiseks toimuvad lasteaias üritused ainult lasteaiasiseselt.
 11. Lapsevanem jälgib pidevalt e-lasteaeda (ELIISI) ja lasteaia kodulehekülge, mille kaudu edastatakse vajalikku infot.

Kõrvits teeb looma rõõmsaks

Väimela lasteaed koostöös Parksepa lasteaiaga võtavad osa Tallinna

loomaaia kampaaniast “KÕRVITS TEEB LOOMA RÕÕMSAKS”

Kõrvitsaid kogume lasteaias 21.-25. septembril.

Valverühmad I poolaastal 2020

31.aug.-11.sept. 2020 – Kurepesa rühm

14.sept.-25.sept. 2020-Värvupesa rühm

28.sept.-09.okt. 2020- Piilupesa rühm

12.okt.-23.okt. 2020- Lõopesa rühm

26.okt.-06.nov. 2020-Pääsupesa rühm

09.nov.-20.nov. 2020- Kurepesa rühm

23.nov.-04.dets.2020- Värvupesa rühm

07.dets.-18.dets.2020-Piilupesa rühm

Edasine info valverühma kohta tuleb jooksvalt detsembri esimesel nädalal.

Seoses võidupühaga 23.06.2020 on esmaspäev 22.06.2020 lasteaed avatud 7.00-15.30-ni

Info valvelasteaedade kohta

01.-17.07 on avatud Väimela Lasteaed Rukkilill. 20.-31.07 on Väimela lasteaed suletud.
20.-31.07 on avatud Parksepa Lasteaed.

Head lapsevanemad!

01.juunist -19. juunini on lasteaias avatud 3 rühma: Kurepesa, Värvupesa ja Piilupesa rühmad.
22.juunist -30. juunini on lasteaias avatud 2 rühma: Kurepesa (sõimerühma lapsed) ja Piilupesa (aiarühma lapsed) rühm.

Võru vallas kehtivad piirangud pärast eriolukorra lõppemist

Vabariigi Valitsus on otsustanud lõpetada pühapäeva keskööl 17. mail eriolukorra Eestis.

Eriolukorra lõppedes kehtib Eestis jätkuvalt edasi tervishoiualane hädaolukord.

14. mail toimus Võru vallavalla kriisikomisjoni koosolek, kus tehti järgmised ettepanekud ja otsused.

Lasteaiad avatakse alates 18. maist. Võimalusel jätta laps koju, haigeid lapsi lasteaeda vastu ei võeta. Lasteaia direktor korraldab kõik vajalikud piirangud vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorra piirangutele.

Väimela Lasteaias töötavad peale eriolukorra lõppemist 3 rühma: Kurepesa, Värvupesa ja Piilupesa rühm.

Eriolukorra ajal kehtestatud piirangud leevenevad samm-sammult.

Kehtima jääb kõige olulisem liikumispiirang, ehk 2+2 reegel.

Lapse tulekust lasteaeda tuleb kindlasti eelnevalt teavitada oma rühma õpetajat!

Tervist edandav lasteaed
Võru Keelepesa logo
Kiusamisest vabaks
ProgeTiiger