Uudised ja teated

Valverühmad I poolaastal 2020

31.aug.-11.sept. 2020 – Kurepesa rühm

14.sept.-25.sept. 2020-Värvupesa rühm

28.sept.-09.okt. 2020- Piilupesa rühm

12.okt.-23.okt. 2020- Lõopesa rühm

26.okt.-06.nov. 2020-Pääsupesa rühm

09.nov.-20.nov. 2020- Kurepesa rühm

23.nov.-04.dets.2020- Värvupesa rühm

07.dets.-18.dets.2020-Piilupesa rühm

Edasine info valverühma kohta tuleb jooksvalt detsembri esimesel nädalal.

Seoses võidupühaga 23.06.2020 on esmaspäev 22.06.2020 lasteaed avatud 7.00-15.30-ni

Info valvelasteaedade kohta

01.-17.07 on avatud Väimela Lasteaed Rukkilill. 20.-31.07 on Väimela lasteaed suletud.
20.-31.07 on avatud Parksepa Lasteaed.

Head lapsevanemad!

01.juunist -19. juunini on lasteaias avatud 3 rühma: Kurepesa, Värvupesa ja Piilupesa rühmad.
22.juunist -30. juunini on lasteaias avatud 2 rühma: Kurepesa (sõimerühma lapsed) ja Piilupesa (aiarühma lapsed) rühm.

Võru vallas kehtivad piirangud pärast eriolukorra lõppemist

Vabariigi Valitsus on otsustanud lõpetada pühapäeva keskööl 17. mail eriolukorra Eestis.

Eriolukorra lõppedes kehtib Eestis jätkuvalt edasi tervishoiualane hädaolukord.

14. mail toimus Võru vallavalla kriisikomisjoni koosolek, kus tehti järgmised ettepanekud ja otsused.

Lasteaiad avatakse alates 18. maist. Võimalusel jätta laps koju, haigeid lapsi lasteaeda vastu ei võeta. Lasteaia direktor korraldab kõik vajalikud piirangud vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud eriolukorra piirangutele.

Väimela Lasteaias töötavad peale eriolukorra lõppemist 3 rühma: Kurepesa, Värvupesa ja Piilupesa rühm.

Eriolukorra ajal kehtestatud piirangud leevenevad samm-sammult.

Kehtima jääb kõige olulisem liikumispiirang, ehk 2+2 reegel.

Lapse tulekust lasteaeda tuleb kindlasti eelnevalt teavitada oma rühma õpetajat!

Tervist edandav lasteaed
Võru Keelepesa logo
Kiusamisest vabaks
ProgeTiiger