Väimela Lasteaed Rukkilill juhised seoses Covid-19 laialdasema levikuga Võru maakonnas

27. september 2020

Arvestades viiruse leviku kasvu Võrumaal paneme kõikidele südamele, et kasutaksime kõiki võimalusi, mis aitavad pidurdada viiruse leviku edasist laienemist.

Selleks:

 1. Haigusnähtudega (köha, kurguvalu, nohu, palavik, halb enesetunne, iiveldus, väsimus vms) lapsed, vanemad ja töötajad ei tohi lasteasutusse tulla.
 2. Haigusnähtude ilmnemise korral tuleb võtta ühendust oma perearstiga.
 3. Lasteaia juhtkonnal ja õpetajal on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata.
 4. Lapsevanem annab lapse üle rühma riietusruumis.
 5. Rühmaruumi lapsevanem ei sisene.
 6. Mitme lapse olemasolul viia iga laps rühma oma rühma välisuksest, mitte kasutada lasteaia üldkoridore.
 7. Hoiame distantsi, peseme võimalikult palju käsi , desinfitseerime käsi.
 8. Lasteaias desinfitseerivad vahendid kättesaadavad laste riietusruumis.
 9. Personalil ja lapsevanemal on kohustus teavitada lasteaeda, kui tema peres või lähikontaktsel on positiivse Covid-19 diagnoosi saanu.
 10. Covid-19 haiguse tõkestamiseks toimuvad lasteaias üritused ainult lasteaiasiseselt.
 11. Lapsevanem jälgib pidevalt e-lasteaeda (ELIISI) ja lasteaia kodulehekülge, mille kaudu edastatakse vajalikku infot.
Tervist edandav lasteaed
Võru Keelepesa logo
Kiusamisest vabaks
ProgeTiiger