Väimela Lasteaed Rukkilill kuulutab välja konkursi 0,5 eripedagoogi ametikoha täitmiseks tööleasumisega 24.august 2020. a.

17. august 2020

Nõudmised kandidaadile: erialane kõrgharidus (magistrikraad) või vastav haridus omandamisel.

Avaldus, CV, kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, motivatsioonikiri esitada 10. augustiks 2020.a. e-posti aadressile rukkilill@rukkilill.voruvald.ee

Info telefonil 5119 939, 78 74 251

Tervist edandav lasteaed
Võru Keelepesa logo
Kiusamisest vabaks
ProgeTiiger